Úvod
Životopis
Vzdělávání
Koníčky
Odkazy
ŽIVOTOPIS
Bc. Radmila Kouřilová

Kontaktní údaje:

ulice
Zastávka
664 84
tel.:
email:

Osobní údaje:

Datum narození: 10.6. 1979
Místo narození: Prostějov
Národnost: česká
Státní příslušnost: ČR

Zaměstnání:

Od 1. února 2004 - do současnosti (od 15.1. 2007 mateřská dovolená)
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Náplň práce:
1. Věcná katalogizace
- přechod na knihovnický systém Aleph (výběr zapisovaných polí)
- koordinace věcné katalogizace na PřF MU
2. Tvorba signatur
- vytvoření nových signatur (integrace fondů dílčích knihoven do nové budovy ÚK PřF MU
3. Výměna
- vytvoření obsahu a struktury databáze pro správu výměny publikací
- správa fondu publikací vydaných PřF MU
4. Meziknihovní služby
- tvorba webových formulářů
- skenování
5. Digitalizace
- správa fondu vysokoškolských kvalifikačních prací
- příprava projektu Digitalizace kvalifikačních prací Masarykovy univerzity a jejich zpřístupnění
6. Elektronické informační zdroje (dále jen EIZ)
- propagace (školení a přednášky)
- akvizice a správa (vytvoření obsahu a struktury databáze pro správu EIZ
- návrh uživatelského rozhraní EIZ
7. Tvorba obsahu a struktury webových stránek ÚK PřF MU
- návrh nových webových stránek
- správa obsahu stránek
8. Výpůjční služby
- práce v knihovnickém systému Tinlib a Aleph
9. Informační a referenční služby
- tvorba propagačních materiálů
- zodpovídání dotazů uživatelů u informačních pultů a na adrese knihovna@sci.muni.cz
- vedení exkurzí
10. Výuka
- podzimní semestr 2004, 2005, 2006 - Informační výchova (služby knihoven, elektronické informační zdroje, rešerše)
- Informační hodiny (informace pro nové uživatele)
- Infolekce (pro jednotlivé obory PřF)

Od 1. února 2003 - 31. ledna 2004 jsem pracovala jako věcná katalogizátorka.
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Další náplní mé práce bylo poskytování bibliografických a faktografických informaci v rámci pracovišť informačních a referenčních služeb a to zejména navigace uživatele ke zdrojovým dokumentům a pomoc při obsluze kopírek, skeneru a samoobslužného výpůjčního zařízení 3M SelfCheck.

Od 10. září 2001 - 31. ledna 2003
Informační a referenční centrum a Oddělení bibliografických služeb Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
- správa fondu společensko - vědní literatury
- správa fondu regionální literatury
- excerpce regionálních titulů periodik a tvorba bibliografie článků týkajících se Zlínska
- správa fondu CD-ROMů
- vyhledávání v knihovnickém systému KP-sys
- vyhledávání ve zdrojích na internetu
- vyhledávání v databázích: ČNB , JIB, ČTK, TAM - TAM, ASPI, EBSCO, PROQUEST, PCI, KNOWEUROPE - školení knihovníků i široké veřejnosti týkající se převážně orientace a vyhledávání v databázích
- obsluha počítačů s internetem pro veřejnost, kopírky
- rešerše faktografického i bibliografického typu
- MVS

Vzdělání:

1998-2001 - bakalářský studijní program ve studijním oboru Informační studia a knihovnictví, specializace pro práci ve veřejných knihovnách, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita
- bakalářská diplomová práce „Knihovna Univerzity Palackého a její začlenění v síti vysokoškolských knihoven univerzitního typu v ČR“

1994 - 1998
Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově

Znalosti a dovednosti:

- řidičský průkaz sk. B od roku 1998
- anglický jazyk, aktivně
- latina, ruština, francouzština, němčina, španělština, pasivně
- cestování, literatura

V Zastávce dne 19.1. 2007 Bc. Radmila Kouřilová - podpis

slecpa[zavinac]centrum[tecka]cz
Poslední aktualizace: 25.04.2011